The R project for statistical computing

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

 • R jest to potężne darmowe oprogramowanie istniejące na licencji GPL służące do wykonywania analiz statystycznych i wizualizacji graficznych.
  R jest nie tylko programem – jest także językiem programowania, który wyrósł na języku S+.
 • R tworzą statystycy, naukowcy i wszyscy inni ludzie – każdy ma możliwość wglądu w zastosowane formuły oraz bogatą dokumentację –
  nowoczesne metody statystyczne najprawdopodobniej najpierw pojawią się w R.
 • Funkcjonalność R jest rozszerzana za pomocą instalacji dodatkowych, również darmowych, pakietów – obecnie (26.01.2015) w repozytorium
  CRAN znajduje się ich 6225!
 • R jest transparentny – każdy pakiet posiada swoją dokumentację i instrukcje!
 • R nie posiada graficznego interfejsu – z programem użytkownik komunikuje się za pomocą języka R oraz syntaxów.
 • Nauczenie się obsługiwania języka R jest porównywalne do obsługiwania smartfona.
 • R posiada swoją własną społeczność, która rozwiązuje istniejące problemy oraz wspiera użytkowników.

2. MOŻLIWOŚCI

 • R oferuje o wiele więcej niż jakikolwiek inny program służący do analizy statystycznej, a jego możliwości są obiektywnie nieograniczone,
  ponieważ stale się rozwija poprzez dodawanie nowych pakietów.
 • Każdy pakiet jest wielokrotnie testowany, jego formuły są widoczne dla każdego, zatem wykrycie ewentualnych błędów i ich poprawienie
  następuje bardzo szybko.
 • Pakiet psych (http://personality-project.org/r/psych/psych-manual.pdf) zawiera większość analiz wykorzystywanych w praktyce psychologicznej.
 • Pakiet lavaan (www.lavaan.ugent.be) umożliwia wykonanie większości analiz w duchu modelowania równań strukturalnych.
 • Pozostałe pakiety służą rozmaitym celom, są dostosowane do potrzeb nauk społecznych, medycznych, matematycznych, ekonomicznych, biznesowych i wielu, wielu innych.

Personalitas wspieRa naukę R!

Chętnie pomożemy w rozwiązywaniu trudności związanych z językiem R.

Kontakt: [email protected]

  

3. INSTRUKCJA POBRANIA

Aby pobrać aktualną wersję R, należy wejść na stronę CRAN: www.cran.r-project.org 

 

Opis The R project for statistical computing w formacie pdf do pobrania tutaj

 

Radosław Rogoza