Tożsamość i dobrostan

Grant Preludium Narodowego Centrum Nauki w latach 2013-2014

Tytuł grantu: Rola kształtowania poczucia tożsamości dla osiągnięcia dobrostanu eudajmonistycznego w okresie wczesnej dorosłości

Numer grantu: 2012/07/N/HS6/02015

Kierownik grantu: mgr Dominika Karaś