Values and identities

Projekt finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki w latach 2019-2020.

Tytuł projektu: Projekt Values and identities of the Visegrad countries’ capitals,

Kierownik Zespołu: dr Ewa Topolewska-Siedzik