Projekt Wartości w działaniu

nr 2014/14/M/HS6/00919:

System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między 
wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym

Grant realizowany jest we współpracy
z Shalomem H. Schwartzem (Hebrew University of Jerusalem) 
oraz Eldadem Davidovem i Rene Algesheimer (University of Zürich) W ramach grantu Harmonia realizujemy następujące projekty:ZESPÓŁ PROJEKTOWY

prof. UKSW, dr hab. Jan Cieciuch – kierownik projektu
     

Pracownicy i stypendyści: