Zaburzenia osobowości

Pomiar zaburzeń osobowości zgodnie z DSM-5 (PID-5)

Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2019). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: Polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne. Psychiatria Polska, 53(1), 7-22. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86477

Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2019). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: Polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne. Psychiatria Polska, 53(1), 23-48. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86478

 

Badania z zastosowaniem PID-5

Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Żechowski, C. (2017). Patologiczna Wielka Piątka: próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 429-450. DOI: 10.18290/rpsych.2017.20.2-6pl

 

Polska wersja DSM-5

Nasz Zespół (w składzie: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch i Tomasz Rowiński) przetłumaczył część dotyczącą zaburzeń osobowości w podręczniku DSM-5

https://edraurban.pl/ssl/book-sample-file/kryteria-diagnostyczne-zaburzen-psychicznych-dsm-5/pdf/dsm-5_kryteria_diagnostyczne1.pdf

 

Pomiar zaburzeń osobowości zgodnie z ICD-11 (PiCD)

Cieciuch, J., Łakuta, P., Strus, W., Oltmanns, J. R., Widiger, T. (2021). Pomiar zaburzeń osobowości w systemie diagnostycznym ICD-11: Polska adaptacja Inwentarza osobowości PiCD. Psychiatria Polska. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/138563

 

ICD-11 (PiCD) czy DSM-5 (PID-5)

Strus, W., Łakuta, P., Cieciuch, J. (2021). Anankastia or Psychoticism? Which one is better suited for the fifth trait in the pathological Big Five: Insight from the Circumplex of Personality Metatraits perspective. Frontiers in Psychiatry, 12, article 648386. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.648386

 

Five Factor Narcissism Inventory (FFNI; Glover, Miller, Lynam, Crego, Widiger)

Rogoza, R., Cieciuch, J., Strus, W., Kłosowski, M. (2021). Investigating the structure of the Polish Five Factor NarcissismInventory: Support for the three-factor model of narcissism. Psychological Assessment, 33(3), 267-272. DOI: 10.1037/pas0000901

 

Five-Factor Obsessive-Compulsive Inventory (FFOCI; Samuel, Riddell, Lynam, Miller, Widiger)

Kłosowski, M., Cieciuch, J., Strus, W. (2019). The Polish adaptation of the Five-Factor Obsessive-Compulsive Inventory – Short Form (FFOCI-SF): A preliminary study. Health Psychology Report, 7(2), 165–175. DOI: 10.5114/hpr.2019.84214

 

Inne narzędzia do pomiaru zaburzeń osobowości

Nasz zespół przygotował polską wersję następujących narzędzi:

The Five-Factor Personality Inventory for ICD-11 (FFiCD) (autorzy: Joshua R. Oltmanns and Thomas A. Widiger)

LPFS  – Self‐Report Form of the DSM‐5 Level of Personality Functioning Scale (autor: Leslie C. Morey)

LPFS-BF – Brief Self-Report Questionnaire for the Assessment of the DSM–5 Level of Personality Functioning Scale (autorzy: Joost Hutsebaut, Dine J. Feenstra, Jan H. Kamphuis)

SIFS – Self and Interpersonal Functioning Scale (autorzy: Dominick Gamache, Claudia Savard, Philippe Leclerc, Alexandre Côté)