Zaburzenia osobowości

 

Pomiar zaburzeń osobowości zgodnie z DSM-5 (PID-5)

Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2019). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: Polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część I – podstawy teoretyczne. Psychiatria Polska, 53(1), 7-22. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86477

Rowiński, T., Kowalska-Dąbrowska, M., Strus, W., Cieciuch, J., Czuma, I., Żechowski, C., Markon, K. E., Krueger, R. F. (2019). Pomiar patologicznych cech osobowości według DSM-5: Polska adaptacja Inwentarza Osobowości PID-5. Część II – wyniki empiryczne. Psychiatria Polska, 53(1), 23-48. DOI: 10.12740/PP/OnlineFirst/86478

Badania z zastosowaniem PID-5

Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J., Kowalska-Dąbrowska, M., Czuma, I., Żechowski, C. (2017). Patologiczna Wielka Piątka: próba zbudowania pomostu pomiędzy psychiatryczną klasyfikacją zaburzeń a cechowym modelem osobowości zdrowej. Roczniki Psychologiczne, 20(2), 429-450. DOI: 10.18290/rpsych.2017.20.2-6pl

Polska wersja DSM-5

Nasz Zespół (w składzie: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch i Tomasz Rowiński) przetłumaczył część dotyczącą zaburzeń osobowości w podręczniku DSM-5

https://edraurban.pl/ssl/book-sample-file/kryteria-diagnostyczne-zaburzen-psychicznych-dsm-5/pdf/dsm-5_kryteria_diagnostyczne1.pdf

Inne narzędzia do pomiaru zaburzeń osobowości

Nasz zespół (w składzie: Włodzimierz Strus i Jan Cieciuch) przygotował polską wersję następujących narzędzi:

PiCD – The Personality Inventory for ICD-11 (autorzy: Joshua R. Oltmanns and Thomas A. Widiger)

LPFS  – Self‐Report Form of the DSM‐5 Level of Personality Functioning Scale (autor: Leslie C. Morey)

LPFS-BF – Brief Self-Report Questionnaire for the Assessment of the DSM–5 Level of Personality Functioning Scale (autorzy: Joost Hutsebaut, Dine J. Feenstra, Jan H. Kamphuis)

SIFS – Self and Interpersonal Functioning Scale (autorzy: Dominick Gamache, Claudia Savard, Philippe Leclerc, Alexandre Côté)